Bac Thao egg roll rice! Egg rolls! Tasty!

Bac Thao egg roll rice! Egg rolls! Tasty!
Đó là món trứng cuộn thịt xông khói thơm ngon với hình dáng dễ thương của món cơm cuộn phô mai và giăm bông. Bạn sẽ ngạc nhiên về độ ngon của nó.
Cuisine: Asian Dishes
Recipe type: Breakfast
Ingredients
  • 1 egg
  • Smoked pork
  • Rice
  • Ham Sandwich
  • Cheese
  • Spring onion
  • Salt, sesame oil, toasted sesame seeds

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Rate this recipe: